Mikä on Sofie?

Sofie on työkalu ja menetelmä, joka perustuu yhdessä työskentelyyn ja oppimiseen. Parhaaseen tulokseen päästään, kun organisaation olennaiset yhteistyötahot ovat mukana analysointityössä.

Sofie-palvelun idea on, että vaikutusten analysointiin liittyvä osaaminen siirtyy ja myös jää organisaatioon. Palvelun käyttäjiä koulutetaan niin,että he pystyvät lopulta itsenäisesti hallitsemaan vaikutusten arviointiprosessin Sofien avulla. Näin myös vaikutusten mieltäminen koko toiminnan lähtökohdaksi tulee Sofien kautta käytäntöön.

Taustalla tunnetut menetelmät

Sofie perustuu kahteen kansainvälisesti tunnettuun arviointimenetelmään, sosiaaliseen tilinpitoon (Social Accounting) ja sosiaaliseen panos-tuotos -ajatteluun SROI (Social Return on Investment). Molemmissa malleissa on omat heikkoutensa ja vahvuutensa; Sofie pyrkii hyödyntämään mallien vahvuuksia ja minimoimaan heikkoudet.

Johda vaikutuksilla

Kaikilla organisaatioilla on vaikutuksia. Vaikutuksia asiakkaisiin, ympäristöön, työntekijöihin, ympäröivään yhteiskuntaan. Organisaatio voi itse päättää, mitä vaikutuksia se haluaa tuottaa ja miten ne parhaiten saavuttaa. Se voi valita itselleen ja sidosryhmilleen tärkeitä, olennaisia vaikutuksia, jolloin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat toiminnan tarkoitus, eivätkä sattumanvaraisia tapahtumia.