Ota yhteyttä

Sofie-palvelu on vaikutusjohtamisen menetelmä, jonka avulla ymmärrät oman organisaatiosi yhteiskunnallisia vaikutuksia: miten ne syntyvät, kuinka niitä voi hallita, keihin ne kohdistuvat ja miten niitä voidaan mitata.